New textiles from bread waste

New textiles from bread waste


Jag heter Akram Zamani. Jag är universitetslektor och forskare
vid Högskolan i Borås och projektledare för ett projekt om svamptextilier. I det här projektet använder vi brödavfall för att odla
filamentös svamp (svamp som bildar trådar). Denna svamp ska vi använda till att
producera nya textila material. Brödavfall är en av de största
fraktionerna av matavfall. Vi har börjat odla filamentös svamp på brödavfall
som vi har fått från en lokal mataffär. Svampens cellväggar innehåller fibrösa
biopolymerer som går att spinna till garn som sedan kan vävas till ett textilt material. Materialet i svampens cellväggar kan också användas
direkt för att producera nonwoven-material. Fibrerna från svampen som vi använder för att
producera textila material är inte bara förnyelsebara utan de är i många fall även biokompatibla och
de har även vissa antimikrobiella egenskaper. Därför tror vi att svamptextilen kan ha en hög
potential inom olika slags tillämpningsområden till exempel för medicinsk textil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *