SONA: Mga tradisyunal na kasuotang Pilipino, nangibabaw sa ika-4 na SONA ng Pangulo

SONA: Mga tradisyunal na kasuotang Pilipino, nangibabaw sa ika-4 na SONA ng Pangulo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *